Callistratus

Callistratus (Καλλίστρατος) van Aphidna, invloedrijk atheens staatsman en redenaar, neef van Agyrrhius. Als strateeg had hij een groot aandeel in de organisatie van de in 377 vC gestichte tweede attische zeebond. In 372 werd hij opnieuw strateeg, nadat hij door een politiek proces de val van Timotheus bewerkt had. Overtuigd dat Thebe voor Athene gevaarlijker was dan Sparta, steunde hij dit tegen Thebe. Toen echter in 366 Thebe zich meester wist te maken van het attische Oropus, werd dit verlies C. zwaar aangerekend; aan een veroordeling ontkwam hij slechts door zijn buitengewoon redenaarstalent, dat o.a. grote indruk maakte op de jonge Demosthenes. Drie jaar later begaf C. zich evenwel vrijwillig in ballingschap naar Macedonië. Nadat hij daar voor Perdiccas II de financiën gereorganiseerd had, keerde hij in 355 terug naar Attica, waar inmiddels een doodvonnis tegen hem was uitgesproken. Het werd kort na zijn landing voltrokken.


Lit. H. Swoboda (PRE 10, 1730-1735). - P. Cloché, La politique étrangère d'Athènes 404-338 (Paris 1934). R.


Lijst van Namen