Ningirsu

Ningirsu ('Heer van Girsu') is de voornaamste godheid van de tot de staat Lagaš behorende stad Girsu en van Lagas als geheel; hij is vooral bekend geworden door de inscripties van Gudea, waaronder de grote hymne ter gelegenheid van de bouw en inwijding van zijn tempel, E-ninnu, de belangrijkste plaats inneemt. Uit de epitheta, de beschrijving van zijn verschijningsvorm, en hem toegeschreven heldendaden blijkt dat hij de Ninurta van Lagas is. Hij is evenals laatstgenoemde een god van vruchtbaarheid en vegetatie, en een strijdlustige god. Zijn gemalin is Baba, zijn zusters Nanse en Nisaba, zijn vader Enlil. In Gudea's grote hymne wordt verhaald hoe N. aan Gudea in een droom verschijnt, van hem de tempelbouw verlangt en hem zijn hulp toezegt, o.a. door de 'landen boven en beneden' te bewegen hem hun producten als bouwmateriaal te leveren. De tekst geeft ons voorts uitvoerige inlichtingen over de omvangrijke hofstaat, religieuze symbolen en cultusplaatsen van de god. Cylinder B kolom XVI en XVII beschrijven het heilige huwelijk tussen N. en Baba. N. is het ook die de stadsvorst van Lagas verkiest en hem een gunstig lot beschikt


Lit. A. Falkenstein/W. van Soden, Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete (Zürich 1953, nr. 32: Gudea's tempelbouwhymne) 137-182. D. O. Edzard (WMI 111v). A. Falkenstein, Die Inschriften Gudeas van Lagas, 1. Einleitung (AnOr,Rome 1966)90-101. [Veenhof]


Lijst van Goden