Claudius Gothicus 268 - 270Marcus Aurelius Claudius Gothicus (219-270), romeins keizer van 268 tot 270. Nadat hij onder Decius (249-251) en Valerianus (253-260) tot een hoge militaire rang was opgeklommen, werd C. in 268 door keizer Gallienus (253-268) belast met het commando in de strijd tegen de tegenkeizer Aureolus. In de zomer van 268 nam hij deel aan een samenzwering tegen Gallienus, die bij Milaan vermoord en door C. opgevolgd werd. Deze versloeg Aureolus (herfst 268) en ook de tot in Noord-Italië doorgedrongen Alamannen. Het gelukte hem echter niet het afgevallen gallische rijk onder Postumus en Victorinus te herwinnen. Wel behaalde hij in de Donau-provincies twee grote overwinningen op de Goten; daarom nam hij de erenaam Gothicus aan. Ook trad hij met succes op tegen de zeerovers in de Aegeïsche Zee. C. overleed te Sirmium aan de pest in het voorjaar van 270. Zijn broer Marcus Aurelius Quintillus werd door de senaat als opvolger aangewezen en korte tijd ook als zodanig door het leger erkend.

Behalve op munten zijn van C. Gothicus geen zekere afbeeldingen bekend.Lit. Vita Claudii in de Historia Augusta. - P. Damerau, Kaiser C. Gothicus (Klio, Beiheft 20, Leipzig 1934).
Keizers Rome Lijst van Namen