Leden van de familie der Flavii


1. Flavius Sabinus, oudere broer van keizer Vespasianus, nam in 43 nC deel aan Claudius' expeditie tegen Britannië. Van ca. 50 tot 56, volgens anderen van ca. 53 tot 60 was hij stadhouder van Moesia, van 62 tot 68 stadsprefect van Rome. Dit ambt werd hem door Galba ontnomen, maar door Otho teruggegeven; Vitellius handhaafde hem. Toen Vespasianus' leger in december 69 Rome naderde, wist F. Vitellius over te halen om de stad te verlaten tegen een vrijgeleide en de betaling van 100 miljoen sestertien. Vitellius werd echter door zijn germaanse troepen en door de plebs belet zijn belofte na te komen. F. moest zich op het Capitool verschansen; door de aanhangers van Vitellius tot overgave gedwongen, werd hij door dezen op 19 of 20 december 69 ter dood gebracht.Lit. Tacitus, Historiae 1. 46; 2,55, 2,63; 599; 3,65-75. - A. Kappelmacher (PRE 6, 2611-2613).2. Titus Flavius Sabinus, zoon van Flavius, gehuwd met Julia, een dochter van keizer Titus. Na in 82 consul te zijn geweest werd hij in 83 of 84 door Domitianus terechtgesteld.3. Flavius Clemens, zoon van keizer Vespasianus' broer Flavius Sabinus en echtgenoot van Domitianus' nicht Flavia Domitilla, die hem minstens zeven kinderen schonk. Na in 95 nC vier maanden samen met Domitianus consul te zijn geweest werd hij met zijn echtgenote van sympathie voor het christendom beticht; F. werd gedood, Domitilla verbannen.Lit. A. Stein (PRE 6, 2536-2539).Druk op een naam voor meer informatie!Keizers Rome Lijst van Namen