Hordeonius Flaccus


Hordeonius Flaccus, consul suffectus vóór 68 nC, in 68 en 69 legaat van Germania superior als opvolger van Verginius Rufus. Tegen deze taak was H. niet opgewassen, zeker niet toen de tot keizer uitgeroepen Vitellius, de legaat van Germania inferior, bij zijn vertrek naar Italië de zorg voor de gehele Rijnlinie aan hem opdroeg. H. was op de hand van Vitellius' tegenstander Vespasianus en liet na de slag bij Cremona (31 oktober 69) zijn legioenen, die Vitellius trouw gebleven waren, de eed op Vespasianus afleggen. Kort daarna werd hij door muitende soldaten in Novaesium om het leven gebracht.


Lit. Tacitus, Historiae 1, 54-56; 4, 13-36. [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen