Salvidienus Rufus


Salvidienus Rufus, romeins ridder en jeugdvriend van Octavianus, aan wiens militaire operaties hij deelnam. Quintus S. R. Salvius vergezelde Octavianus bij Apollonia in 45/44; in 42 vC werd hij als diens legatus na een aanvankelijk succes bij Rhegium door Sextus Pompeius in een zeeslag bij Messana verslagen. Een belangrijke rol speelde hij in de perusinische oorlog, waarna hij in 40 stadhouder werd van geheel Gallië en consul designatus voor 39. Wegens contacten met Antonius tijdens het beleg van Brundisium door Octavianus in de senaat van hoogverraad beschuldigd en door deze veroordeeld, benam S. zich in 40 op bevel van Octavianus het leven.Lit. F.Münzer (PRE 1A,20l9-2021). [A.J.Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen