Statilius Taurus


Statilius Taurus, fervent aanhanger van Augustus, waarschijnlijk afkomstig uit Lucanië. Titus S. T. volgde een politieke en militaire loopbaan en bekleedde verschillende priesterschappen. Als consul suffectus in 37 vC had hij Agrippa als ambtgenoot.

Het jaar daarop commandeerde hij de vloot in de strijd tegen Sextus Pompeius, om na verovering van Sicilië Lepidus als stadhouder van Africa op te volgen. Naderhand opereerde hij nog in Illyricum (34/3), voerde het landleger aan bij Actium (31) en streed tegen verschillende stammen in Spanje (29). Na, nu samen met Augustus, opnieuw het consulaat bekleed te hebben (26 vC), nam hij tijdens diens verblijf in het Westen als praefectus urbi de zaken te Rome waar. Waarschijnlijk stierf hij kort daarna. S.T. geldt na Agrippa als Augustus' grootste legeraanvoerder. Driemaal werd hij door zijn troepen tot imperator uitgeroepen. Ter herinnering aan zijn triomf over Africa (34) werd op de Campus Martius een amfitheater gebouwd.


Lit. A. Nagl (PRE 3A, 2199-2203). - R. Syme, The Roman Revolution (Oxford 1939, ²1952) passim. [A.J.Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen