Marcus Aemilius Scaurus

Marcus Aemilius Scaurus, 163/162-ca. 88 vC, overwon in 115 als consul de Liguriërs. In 112 nam hij als lid van een senaatscommissie, in 111 als legaat van de consul Lucius Calpurnius Bestia deel aan de oorlog tegen Jugurtha, liet zich door deze omkopen en wist zich op handige wijze aan een bestraffing te onttrekken. Als censor (109) liet hij de via Aurelia met de via Aemilia Scaura verlengen tot Genua en herstelde de pons Mulvius. A. was een zelfbewust, sluw en invloedrijk optimaat, lange tijd princeps senatus en een eminent redenaar. Hij schreef mémoires De vita sua in drie boeken, waaruit latere geschiedschrijvers en geleerden hebben geput. Zijn echtgenote was Caecilia Metella, die na Aemilius' dood met Sulla huwde.

Lit. Sallustius, Bellum Iugurthinum, 15-16; 25-32. Cicero, Brutus 110-116. GRL 14 (München 1927) 205v.


Lijst van Namen