Duilius

Duilius, naam van een romeinse plebejische gens, die in de 3e eeuw vC uitgestorven is. De belangrijkste leden van de gens Duilia waren:

(1) Marcus Duilius, volkstribuun in 471 en 449 vC. Als het waar is dat het volkstribunaat in 471 is ingesteld, dan behoorde hij tot de eerste dragers van die functie.


(2) Gaius Duilius, consul in 260, censor in 258, dictator in 231 vC. Als legerbevelhebber op Sicilië in de eerste punische oorlog nam hij, nadat zijn collega Gnaeus Cornelius Scipio Asina gevangen genomen was, van deze het bevel over de vloot over. Na de schepen van enterbruggen (corvi) te hebben voorzien behaalde hij bij Mylae (260 vC) de eerste romeinse overwinning ter zee, doordat hij van een zeegevecht een strijd te land maakte. Hij vierde de eerste triumphus navalis en ontving talrijke voorrechten. Uit de buit bouwde hij op het Forum Holitorium een tempel voor Ianus; op het Forum Romanum verrees zijn columna rostrata, versierd met snebben van buitgemaakte schepen.


Lit. Polybius 1, 20-23. - F. Münzer (PRE 5, 1777-1781). J. Thiel, A History of Roman Seapower before the Second Punic War (Amsterdam 1954). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen