Flaminius

Flaminius, naam van een romeinse plebejische gens, waarvan het bekendste lid was de grote democratische voorvechter Gaius Flaminius. Als volkstribuun zette deze in 232 vC tegen de senaat in de verdeling van de aan de Senones ontnomen ager Gallicus door; als praetor was hij de eerste stadhouder op Sicilië (227); als consul (223) voerde hij het eerste romeinse leger over de Po en versloeg de Insubres bij de Addua, waarna hij, ondanks bezwaren van de senaat, triomfeerde. Tijdens zijn censuur (220) legde Flaminius de Via Flaminia aan en bouwde de voor de plebejers bestemde Circus Flaminius op het Marsveld. Als enige senator steunde hij de Lex Claudia (218), die aan senatoren het bezit van grotere schepen en het drijven van overzeese handel verbood. Mogelijk stelde hij ook de ludi plebeii in.

De hem toegeschreven hervorming van de comitia centuriata is wel van vroegere datum. In 217 voor de tweede maal consul, sneuvelde Flaminius bij het Trasumeense Meer bij een poging de passen over de Apennijnen voor Hannibal te versperren.


Lit. F. Münzer (PRE 6, 2496-2502). - K. Jacobs, C. Flaminius (Diss. Leiden 1937). J. Bleicken, Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v.Chr. (Zetemata 13, München 1955). Z. Yavetz, The Policy of C. Flaminius and the Plebiscitum Claudianum (Athenaeum 40, 1962, 325-344). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen