Perperna

Perperna, sedert de 2e eeuw vC ook te Rome voorkomende naam van een etruskische gens. De voornaamste leden waren de volgende.

(1) Marcus Perperna. Toen deze in 168 vC als gezant naar koning Gentius van de Illyriërs was gezonden, werd hij op beschuldiging van spionage daar gevangen gezet, maar door Lucius Anicius Gallus bevrijd. In 126 werd hij wegens een vergrijp tegen het burgerrecht uit Rome uitgewezen.


Lit. F. Münzer (PRE 19, 893).


(2) Marcus Perperna, zoon van vorige, werd in 130 vC als eerste van zijn geslacht consul. Hij versloeg de pergameense pretendent Aristonicus, die hij in Stratonicea tot overgave dwong. Hij overleed in 129 voordat hij zijn triomftocht kon houden.


Lit. F. Münzer (PRE 19, 894-896).


(3) Marcus Perperna Veiento (of Vento) was aanhanger van de volkspartij en stadhouder van Sicilië. In 82 vC gaf hij, wellicht na een geheime overeenkomst, zijn provincie over aan Pompeius, waarna hij door Sulla op de proscriptielijsten werd geplaatst. Na diens dood (78) sloot hij zich aan bij de tegen Sulla's nieuwe orde gerichte opstand van Marcus Lepidus, om zich na diens dood in 77 bij Sertorius in Spanje te voegen. Zijn strijd daar tegen Pompeius boekte weinig succes. Sertorius' tegenslagen lokten een complot uit, waarvan P. de leider was en dat leidde tot Sertorius' vermoording (72). Na door Pompeius verslagen en gevangen te zijn, werd P. terstond terechtgesteld. Plutarchus typeert hem als een man die noch kon bevelen noch gehoorzamen (Leven van Sertorius 27, 2).


Lit. F. Münzer (PRE 19, 897-901). - W. Drumann-P. Groebe, Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung 4 (Leipzig 1908 = Hildesheim 1964) 369-389. [A. J. Janssen]


Lijst van Namen