Roscius


munt
Munt van Lucius Roscius Fabatius
64 vC;links Iuno Sospita
(onder: ROSCI),rechts meisje en slang
(onder: FABATI)
Roscius, naam van een romeinse gens. Vermelding verdienen:

(1) Sextus Roscius, aanzienlijk burger van Ameria in Umbrië, die goede betrekkingen met bekende romeinse families onderhield. Hij werd in 81 vC tijdens de dictatuur van Sulla in Rome vermoord en nog na zijn dood door toedoen van de parvenu Chrysogonus op de proscriptielijst geplaatst, zodat Chrysogonus voor een spotprijs eigenaar van Roscius' geconfisceerde bezittingen kon worden.


Lit. P. Vonder Mühll (PRE JA, 1116v).


(2) Sextus Roscius, zoon van vorige, werd in 80 vC op instignatie van Chrysogonus en diens vrienden, die zich zorgen maakten om hun onrechtmatig verworven bezit (zie sub 1), aangeklaagd wegens vadermoord. Daarbij werd R. verdedigd door Cicero met de bewaard gebleven redevoering Pro Roscio Amerino en vrijgesproken.


Lit. P. Vonder Mühll (PRE 1A, 1117).


(3) Quintus Roscius Gallus, beroemd en schatrijk romeins toneelspeler uit de eerste helft van de 1e eeuw vC. Hij werd door Sulla in de ridderstand opgenomen en trad sindsdien op zonder honorarium te vragen. R. onderhield nauwe relaties met vele aanzienlijke Romeinen, o.a. met Cicero, die hem verdedigde in een civiel proces met de bewaard gebleven redevoering Pro Quinto Roscio comoedo.


Lit. P. Vonder Mühll (PRE JA, 1123-1125).


(4) Lucius Roscius Otho, volkstribuun in 67, praetor in 63 vC. Als volkstribuun verzette hij zich tegen de lex Gabinia, die Pompeius Magnus met volmachten bekleedde in de oorlog tegen de zeerovers, maar hij maakte geen gebruik van zijn vetorecht. Een op zijn initiatief aangenomen lex Roscia trof regelingen voor de census van de equites en reserveerde voor hen de eerste 14 rijen in het theater.


Lit. P. Vonder Mühll (PRE JA, 1126). [Nuchelmans]


Lijst van Namen