Sestius

Sestius, naam van een romeinse gens, waarvan de voornaamste vertegenwoordiger Publius S. was. Deze steunde als quaestor (63 vC) Cicero tegen Catilina en streed mee in de slag bij Pistoria. Hierop vergezelde hij Antonius naar Macedonië. Na zich in 58 ingezet te hebben voor Cicero's terugkeer werd hij volkstribuun (57). In deze hoedanigheid bestreed hij Clodius. Tweemaal (56 en 52) aangeklaagd de ambitu werd hij om. door Cicero verdedigd, en vrijgesproken. Hij was praetor in 54 en stadhouder van Cilicia in 49 vC. Nadat hij zich na de slag bij Pharsalus (48) bij Caesar had aangesloten, verwierf hij grote invloed. Tenslotte nam hij onder Domitius Calvinus nog deel aan de strijd tegen Pharnaces II.


Lit. Cicero, Pro Sestio. Cicero, In P. Vatinium. - F. Münzer (PRE 2A, 1886-1890) - L. G. Pocock, A Commentary on Cicero In Vatinium (London 1926). [A. J. Janssen]

Lijst van Namen