Vorige Kaart van Rome De Lage Stad Rome Volgende

Het Theater van Marcellus
Marcus Claudius Marcellus is als zoon van C. Claudius Marcellus en de zus van Augustus, Octavia, geboren in 42 v.C. en trouwde in 25 v.C. met zijn nicht, de dochter van Augustus, Iulia. In dat jaar vergezelde hij de keizer naar Spanje. Augustus toonde zoveel sympathie voor hem en verleende hem zoveel privileges dat men Marcellus als troonopvolger beschouwde; dit veroorzaakte een gespannen verhouding met Agrippa en de stiefzoon van de keizer, Tiberius. Marcellus stierf echter al in 23 v.C. Bij zijn begrafenis sprak Augustus zelf de lijkrede uit; het stoffelijk overschot werd bijgezet in het Mausoleum van Augustus. Om zijn nagedachtenis te eren stichtte Octavia de Bibliotheca Octavia en Augustus het Theatrum Marcelli. (Het was al door Iulius Caesar begonnen!). Het kwam gereed in 13 v.C.

Het theater kon 13000 à 14000 toeschouwers bevatten. Het bestaat nu nog in de Via della Catena, een half-cirkelvormige straat waar kunstenaars hun atelier hebben. De onderste laag had Dorische zuilen, de tweede Ionische en de bovenste waarschijnlijk Corinthische. Op de foto hieronder zijn ook nog 3 zuilen van de tempel van Apollo Sosianus te zien.

theater tempelVorige Kaart van Rome De Lage Stad Rome Volgende