Ammon

Ammon, naam van:

(1) Ammon, een egyptische god. De griekse vorm 'A.u,uwv duidt meestal op de god van de Siwa-oase in de libysche woestijn, beroemd om zijn orakel en reeds in het egyptisch 'de heer der raadgevingen' genaamd. Herodotus 2, 42 en 4, 181 identificeert hem met Amon van Thebe en met Zeus. Moderne auteurs menen echter dat de egyptische god hier betrekkelijk laat ingevoerd werd en het syncretisme onderging met een reeds bestaande locale god. Deze zou een watergod kunnen zijn, daar aman een libysch-berbers woord voor 'water' is (Helck/Otto). Volgens Eissfeldt was het de phenicische Baal Chammän (of Baal Solaris), oppergod van punisch Noord-Afrika, die hem zijn naam schonk. Het plan van de orakeltempel is in elk geval onegyptisch.

Een egyptische tempel werd onder de 30e dynastie of vroeger gebouwd. Door bemiddeling van Cyrene werd het orakel vroeg, bv. reeds ten tijde van Croesus (Herodotus 1, 46), aan de Grieken bekend. Buiten Siwa verspreidde de cultus van A. zich niet alleen in Noord-Afrika maar ook in Griekenland.


Lit. Helck/Otto 40v; 251-253. Bonnet (RÄR 23-25). [Vergote]


zeus-ammon(2) Ammon (Ἄμμων) of Amun (Ἀμοῦν), griekse vorm van de naam van de libysche god Amun. Deze werd door de Grieken vereenzelvigd met Zeus en als Zeus-Ammon vereerd. Toen in de 5e eeuw vC de oude orakels van het griekse vasteland aan aanzien begonnen in te boeten, wendde men zich graag tot verafgelegen orakels, o.a. tot dat van A. in de oase Siwa, ruim 500 km ten westen van Memphis, dat de Grieken bekend geworden was via de libysche kolonie Cyrene. Welk verband er bestaat tussen het orakel van Siwa en de egyptische god Ammon, is niet duidelijk. Zeus-A. werd in Griekenland al vereerd ten tijde van de dichter Pindarus, die een lofzang te zijner eer dichtte; in Athene had hij in de 4e eeuw vC een openbare eredienst. De Grieken beeldden, vooral op munten, Zeus-A. af met de traditionele kop van Zeus, die voorzien werd van ramshorens.

Het orakel werd o.a. geraadpleegd door Croesus (Herodotus 1,46), de egyptische koning Bocchoris, de Atheners Cimon, Alcibiades en Lysander, en door Hannibal. Het bekendst is het bezoek dat Alexander de Grote aan Siwa bracht, waarbij de jonge vorst als zoon van de godheid werd begroet. De cultus van A. en het orakel stonden op hun hoogtepunt ten tijde van Alexander de Grote en de eerste Ptolemaeën. Daarna hoort men er niet veel meer van.


Lit. A. B. Cook, Zeus 1 (Cambridge 1914) 346-350. [Nuchelmans]


Lijst van Goden