Apulië

kaartOnder Apulia verstonden de Romeinen een landstreek in Zuid-Italië, die zich tussen de Apennijnen en de Adriatische Zee uitstrekte van de Mons Garganus tot aan Tarente en niet de 'hak' van Italië omvatte, die in de Oudheid, anders dan tegenwoordig, Calabria heette; thans Puglie. Het noordelijke deel van A. is tamelijk vlak en vruchtbaar, het zuidelijke deel is heuvelachtig. A. werd in de Oudheid bewoond door de Apuli (rond de Garganus) en de messapisch (Messapiërs) sprekende Daunii en Peucetii. Ofschoon er geen griekse kolonies werden gesticht, werd het land van de 6e tot de 4e eeuw vC sterk gehelleniseerd. Tussen 326 en 317, in de tweede samnitische oorlog, kwam het onder romeins gezag, gedeeltelijk uit vrije wil. Tijdens de strijd van de Romeinen tegen Tarente en Pyrrhus bleef A. Rome trouw, maar in de tweede punische oorlog koos het grotendeels de zijde van Hannibal; op apulische bodem vond ook de bekende slag bij Cannae (216 vC) aan de rivier de Aufidus plaats. Van de in deze oorlog doorstane plunderingen heeft het land zich nooit meer hersteld; de landbouw ging ten onder. De apulische wol bleef echter beroemd. vaasToen keizer Augustus Italië in elf regiones verdeelde, voegde hij A. met Calabria en het gebied rond Beneventum samen tot de regio II. De belangrijkste steden van A. waren Ausculum, Luceria, Canusium, Venusia en Barium.

Pas in de laatste decennia is A. voorwerp van systematisch archeologisch onderzoek geworden. Een zekere vermaardheid bezit de reeds langer bekende inheemse geometrische ceramiek met haar grillige vormen en merkwaardige kleuren; over de datering (650-300 vC? of later?) bestaat geen eenstemmigheid. Daarnaast zijn prachtige specimina van ter plaatse vervaardigde ceramiek in attische stijl (ca. 425-300 vC) aan het licht gekomen.


Lit. C. Hülsen (PRE 2, 288-290). A. Stenico (EAA 1, 502-509). M. A. del Chiaro (EAA 4, 1081v). - M. Mayer, Apulien vor und während der Hellenisirung (Leipzig/Berlin 1914). M. Gervasio, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari (Bari 1921). A. D. Trendall/A. Cambitoglou, The Red-Figured Vases of Apulia 1-2 (Oxford 1978-1982). [Nuchelmans]


Kaart