Clazomenae

kaartClazomenae (Κλαζομεναί), ionische stad aan de zuidelijke oever van de Golf van Smyrna, ruim 30 km ten westen van het huidige Smyrna. Gekoloniseerd door inwoners van Cleonae en Phlius, werd C. kort na 600 vC door de lydische koning Alyattes onderworpen, in 546 door Cyrus. Na de slag bij Lade (495) werd de stad verwoest, van 478 tot 412 was ze lid van de attische zeebond, in 386 kwam ze weer onder Perzië. In de hellenistische tijd behoorde C. tot Pergamum, na 188 was het vrij tot aan zijn inlijving bij de romeinse provincie Asia.

Terwijl de oudste stad op het vasteland lag, werd zij in de 5e eeuw vC uit vrees voor de Perzen grotendeels naar een eilandje voor de kust verlegd. Door Alexander de Grote werd dit eiland door een dam met het vasteland verbonden. Bloeiend was de handel van C. blijkens de ter plaatse gevonden, beschilderde sarcofagen (6e en 5e eeuw vC), de naar C. genoemde ceramiek en de munten. In C. werd de wijsgeer Anaxagoras geboren.


Een zilveren diobool uit ca. 370 vC van 1,38g.
Voorzijde: Hoofd van Apollo met lauwerkrans.
Keerzijde: Letters ΚΛΑΖ en zwaan met gespreide vleugels


Lit. L. Bürchner (PRE 11, 554-556). S. Stucchi (EAA 2, 798v). - R. M. Cook, A List of Clazomenian Pottery (ABSA 47, 1952, 123-152). Id., Greek Painted Pottery (London 1960) 136vv. G. E. Bean, Aegean Turkey (London 1966) 128-136. R.M. Cook, Clazomenian Sarcophagi (Mainz 1981). [J. A. de Waele]


Kaart