Veneti

Veneti (Ἐνετοί).

kaart(1) Veneti, volk dat in het 1e millennium vC in het noordoosten van Italië de kuststrook en de rivierdalen tussen de Adige en de Isonzo bewoonde. Hun etnische herkomst is duister; in cultureel opzicht kunnen ze geïdentificeerd worden met de dragers van de Este-cultuur, die genoemd is naar de in de oudheid Ateste geheten nederzetting 30 km ten zuidwesten van Padua. Volgens de sage (Livius 1, 1; Vergilius, Aeneis 1, 242-249) stamden de V. af van Trojanen en Paphlagoniërs die na de verwoesting van Troje onder leiding van Antenor in Noord-Italië geland zouden zijn en daar Patavium (Padua) gesticht zouden hebben. De V. wisten hun identiteit eeuwenlang goed te bewaren tegenover de macht van zowel de in de 6e eeuw vC tot Atria en Spina opdringende Etruriërs als van de keltische stammen die zich vanaf de 5e eeuw vC van Noord-Italië meester maakten. In de tweede punische oorlog (218-202) stonden ze aan de zijde van de Romeinen. Dezen stichtten in 181 vC ca. 125 km ten oosten van Patavium de kolonie Aquileia en legden vervolgens door het gebied der V. de via Aemilia Altina (175 vC), de via Postumia (148-147) en de via Popilia Annia (132-131) aan, hetgeen de romanisering van de V. inleidde. Dit proces valt af te lezen aan het doordringen van het latijnse schrift in de inheemse taal (Venetisch) en van de latijnse taal. Sinds het begin van onze jaartelling komen geen in het venetisch gestelde documenten meer voor. In politiek opzicht schijnen de V. geen eenheid of centraal gezag gekend te hebben; misschien vormden sommige steden, waarvan de voornaamste Patavium (Padua), Ateste (Este), Vicetia (Vicenza), Bellunum (Belluno), Altinum (Altino) en Opitergium (Oderzo) waren, een bond. Bij de administratieve organisatie van Italië door Octavianus (41 vC) werd het gebied der V. met Histria en het eebied der Cenomani in de regio X, Venetia et Histria, ondergebracht.


Lit. R. Pittioni (PRE Suppl. 9, 1962, 303-314 s.v. Italien, Urgeschichtliche Kulturen VIII, 4, 2. Die Este-Kultur). J. Untermann (PRE Suppl. 15, 1978, 855-898). - L. Bosio, Itinerari e strade della Venetia Rómana (Padua 1970).


Kaart

kaart(2) Veneti, machtige gallische volksstam die in het zuiden van Bretagne het gebied tussen de Ellé, de Oust en de Vilaine, d.w.z. een groot deel van het tegenwoordige departement Morbihan, bewoonde. De V. werden in 57 vC door Caesars legaat Publius Licinius Crassus aan het romeinse gezag onderworpen. Het volgende jaar reeds kwamen zij, samen met de naburige stammen, in opstand. Ze konden slechts met grote moeite verslagen worden door Caesar, die eerst een vloot moest bouwen om de tegenstand van de handig manoeuvrerende bekwame kustvaarders te breken. Sindsdien vormden de V. de civitas Venetorum, die deel uitmaakte van de provincie Gallia Lugdunensis. De hoofdstad was Darioritum (Vannes). Zowel aan de kust als in het binnenland lagen talrijke door een uitgestrekt wegennet verbonden kleinere plaatsen, waar landbouw, nijverheid (metaalbewerking en scheepsbouw) en handel bloeiden.


Lit. Caesar, De bello Gallico 2, 34; 3. 7-19. - P. Merlat (PRE 8A, 705-784). [Nuchelmans]


Kaart