Himilco

Himilco (Ἰμίλκων), naam van talrijke carthaagse generaals en staatslieden. Vermelding verdienen:

(1) Himilco, waarschijnlijk neef van Hannibal, die hij in 406 vC naar Sicilië vergezelde en na diens dood opvolgde als commandant. Als zodanig veroverde hij in de winter 406/405 Acragas, in 405 Gela en Camarina. Nog in hetzelfde jaar werd hij echter, doordat een besmettelijke ziekte in zijn leger uitbrak, gedwongen een overigens voor de Carthagers zeer gunstige vrede te sluiten met Dionysius I van Syracuse. Toen deze in 397 de vrede verbrak en de aan Carthago onderworpen griekse steden bevrijdde, werd H. opnieuw tot bevelhebber van de carthaagse expeditie benoemd. In 396 landde hij met een grote legermacht in Panormus en heroverde geheel Sicilië met uitzondering van Syracuse. Tijdens het beleg van deze stad brak opnieuw een epidemie uit in Himilco's leger, zodat Dionysius het gemakkelijk kon vernietigen. H. ontkwam en stierf kort daarna in Carthago de vrijwillige hongerdood.


Lit. Th. Lenschau (PRE 8, 1640-1643).


(2) Himilco 'de zeevaarder', de eerste van naam bekende ontdekkingsreiziger die de kusten van West-Europa verkende. Hij was een tijdgenoot van Hanno 'de zeevaarder' (ca. 500 vC). Hij bereikte waarschijnlijk Bretagne en Engeland (Tineilanden). Van de griekse vertaling van zijn reisverslag zijn enkele sporen terug te vinden in Plinius' Naturalis hHistoria en Avienus' Ora maritima.


Lit. Ehrenberg (PRE, Suppl. 5, 1931, 232-235). [Nuchelmans]Lijst van Namen