Mardonius

Mardonius (Μαρδόνιος), perzische generaal, zoon van Gobryas, neef, zwager en schoonzoon van koning Darius I. Na de ionische opstand gaf M. de ionische steden van Klein-Azië ter vervanging van de ontrouw geworden tirannen meer 'democratische' bestuursvormen. Vervolgens ondernam hij een expeditie langs de noordkust van de Aegeïsche Zee, waarvan het doel misschien reeds de bestraffing van Eretria en Athene was. De tocht bracht Thracië, Thasus en Macedonië weer onder perzisch gezag, maar eindigde met zware verliezen, vooral tengevolge van een massale schipbreuk bij de berg Athos.

Volgens Herodotus (7, 5) was M. de geestelijke vader van Xerxes' veldtocht tegen Griekenland in 480, waarvan hij de voorhoede aanvoerde. Na de slag bij Salamis en Xerxes' terugkeer naar Azië bleef hij als commandant van het perzische landleger in Griekenland achter en deed vanuit Thessalië, waar hij ovenvinterde, de Atheners vergeefse vredesvoorstellen. In de zomer van 479 veroverde M. Athene opnieuw, trok zich vervolgens bij het naderen van spartaanse troepen uit Attica terug en sneuvelde tenslotte in de slag bij Plataeae, waarin de Perzen nogmaals werden verslagen.


Lit. Herodotus 8, 99-144; 9, 1-71. - E. Obst (PRE 14, 1654-1657). - C. Hignett, Xerxes' Invasion of Greece (Oxford 1963) 264-344. [Nuchelmans]


Lijst van Namen