Odeon

Odeon of odeum (ὠδεῖον), bij Grieken en Romeinen naam van een zaal of klein overdekt theater voor muziekuitvoeringen en dergelijke. Het oudste bekende specimen - afgezien van sporen van een ouder o. op de atheense agora - is het o. van Pericles in Athene, een in 442 vC gebouwde zaal van ca. 60 bij 60 m met een door negen rijen zuilen geschraagd dak; het grotendeels houten gebouw lag ten oosten van het Dionysus-theater en bleef in gebruik tot het eind van de keizertijd, maar er is weinig van teruggevonden. Theatervorm heeft het tot op heden in gebruik zijnde o. dat Herodes Atticus ca. 160 nC aan de zuidwestelijke voet van de atheense acropolis liet bouwen en dat 5000 zitplaatsen bevatte.

odieon Herodes Agrippa
In Corinthe bevinden zich aanzienlijke resten van een o. uit de romeinse tijd (3000 zitplaatsen) ten zuiden van het grote theater. Het oudste o. op italische bodem is het uit ca. 75 vC daterende z.g. theatrum tectum met 1500 zitplaatsen ten westen van het grote theater in Pompeji.

In de keizertijd bezat vrijwel elke romeinse en griekse stad van enige betekenis een o., al dan niet naast een groter theater of amfitheater.


Lit. P. Arias (EAA 7, 648-650). - M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theater² (Princeton 1961). A. Neppi Modona, Gli edifici teatrali greci e romani (Florence 1961). [Nuchelmans]


Register