Ninchursag

tekeningNinchursag ('gebiedster van het bergland') is een sumerische 'moedergodin', die volgens de literatuur en de godenlijsten samen met An, Enlil en Enki het voornaamste godenkwartet vormt. Ze is bekend onder zeer verschillende namen, zoals Ninmach, Nintu, Damgalnunna, Aruru, Mami en Belet-ili (Belet-), ten dele locale verschijningsvormen, die op syncretistische wijze met elkaar vereenzelvigd zijn.

In oudere teksten is soms Enki haar gemaal, doorgaans is dat echter 'Sulpa'e. Deze 'moedergodinnen' spelen een belangrijke rol in mythen over het ontstaan van goden en mensen, waarbij ze vaak optreden naast Enki. De bekendste zijn 'Enki en N.', ook wel 'Tilmun-mythe' genoemd, en 'Enki en Ninmach' (beschrijft o.a. de, aanvankelijk minder succesvolle schepping van de mens, waarbij Enki's moeder, Nammu, een belangrijke rol speelt). In het Atrachasis-epos schept Nintu (Mami, Belet-ili) uit godenbloed en klei, met behulp van geboortegodinnen en baarmoeders de eerste mensen, een oergebeuren met archetypische betekenis. N., 'moeder der goden', 'moeder aller kinderen', verleent de koning zijn goddelijk aureool, door hem op haar knie gezeten te zogen; talrijke terracotta's van een vrouw met een kind aan de borst stellen haar waarschijnlijk voor. N. werd o.a. vereerd in de oude terrastempel te El-Obeid, in Mari, in Kes (op dit N.heiligdom werd een beroemde hymne gecomponeerd), en in Adab in het E-mach, waar zij bekend is als Ninmach. Onder deze naam werd ze ook te Babel vereerd in een gelijknamige tempel.


Lit. D. O. Edzard (WMI 104-106). S. N. Kramer, The Sumerians (Chicago 1963) 147-151. T. Jacobsen, Toward the Image of Tammuz (Cambridge 1970) 30, 116v. C. A. Benito, 'Enki and Ninmach' and 'Enki and the World Order' (ongepubliceerde diss. Philadelphia 1969). G. B. Gragg, The Kes Temple Hymn, in: A. W. Sjöberg/E. Bergmann, The Collection of Sumerian Temple Hymns (Locust Valley 1969) 156-188. G. S. Kirk, Myth (Cambridge 1970) 91-99. J. van Dijk, in: Handbuch der Religionsgeschichte 1 (Göttingen 1971) 468-472. [Veenhof]


Lijst van Goden