Saturninus(1) Gaius Sentius Saturninus uit Atina was verwant met Octavianus' echtgenote Scribonia en een homo novus. Het grootste deel van zijn ambtsjaar 19 vC was hij consul sine collega. Streng trad hij op tegen verkiezingsonlusten, waarbij hij de candidatuur en de samenzwering van Marcus Egnatius Rufus verijdelde.

Na proconsul in Africa (ca. 14 vC) en legaat in Syrië (9-6 vC) te zijn geweest, diende hij onder Tiberius als legaat in Germania (4-5 nC); voor zijn krijgsverrichtingen tegen de Marcomannenvorst Maroboduus ontving hij de ornamenta triumphalia. S. stierf rond 20 nC. Als dienaar en vriend van Tiberius wordt hij door Velleius Paterculus (2, 105, 1) warm geprezen.


Lit. E Groag (PRE 14 1511-1526) - R. Syme The Stemma of the 'Sentii Saturnini (Historia 13, 1964, 156-166).


munt(2) Lucius Antonius Saturninus uit Tarraco was consul suffectus in 82 nC en werd door keizer Vespasianus als eerste van zijn familie in de senaat opgenomen. Als stadhouder van Germania Superior riep hij zich op 1 januari 89 tot keizer uit, maar hij werd door Aulus Lappius Maximus, zijn loyaal gebleven collega uit Germania Inferior, bij Koblenz verslagen en gedood, waarop Domitianus zijn reeds begonnen opmars kon staken. Voor diens regering betekende Saturninus' optreden echter een keerpunt.


Lit. P. von Rohden (PRE 2. 2637-2639). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen