Maroboduus


Maroboduus, telg uit een marcomannisch vorstengeslacht, die de Marcomannen en Quaden tussen 8 en 3 vC uit Duitsland naar Bohemen en Moravië voerde, toen zij door de Romeinen onder Tiberius en Drusus onderworpen dreigden te worden. Onder zijn leiding ontstond een groot germaans koninkrijk, dat zich uitstrekte van de Donau tot de Elbe en de Oder. M., die over een leger van 70.000 man infanterie en 4.000 ruiters beschikte, was een gevaar voor Rome. In 6 vC wilde Augustus het door Tiberius laten vernietigen. Maar midden onder de voorbereidingen brak de gevaarlijke opstand in Pannonië en Dalmatië uit, die de Romeinen de eerste jaren bezig hield. Doch M. sloot vrede met Rome en hij bleef neutraal bij de catastrofe in het Teutoburger Woud (9 nC) en in de strijd van Arminius tegen Germanicus (13-16). In 17 kwam het tot oorlog tussen de machtigste germaanse aanvoerders. Verzwakt door de afval van Langobarden en Semnonen, kon M. zich niet handhaven; romeinse hulp werd hem geweigerd. Een door hem verjaagde edelman Catualda verdreef M. in 19 nC uit zijn rijk. Hij zocht zijn toevlucht bij de Romeinen en werd door Tiberius te Ravenna geïnterneerd, waar hij 18 jaar later stierf.


Lit. Velleius Paterculus 2, 108v (beschrijving van zijn persoonlijkheid: natione magis quam ratione barbarus). Tacitus, Annales 2, 44-46. 62v. - A. Stein (PRE 14, 1907-1910). L. Schmidt, Geschichte der germanischen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Westgermanen 1 (München 1938) 121v, 153-157. J. Dobias, King M. as a Politician (Klio 38, 1960, 155-166). [Stolte]Keizers Rome Lijst van Namen