Publius Cornelius Scipio

Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, zoon van Scipio Nasica Corculum en van Cornelia, de oudste dochter van Scipio Africanus. Scipio werd pontifex maximus in 141 vC en consul in 138. Onwrikbaar vasthoudend aan de oude romeinse opvattingen verzette hij zich als leider van de optimates tegen de hervormingsplannen van Tiberius Gracchus. Toen diens candidatuur voor een tweede volkstribunaat in 133 tot wanordelijkheden dreigde te leiden, stelde hij zich na een vergeefs beroep op de consuls aan het hoofd van de senaatsmeerderheid. Bij de daarop volgende aanval verloor Gracchus het leven. In 132 stierf Scipio te Pergamum tijdens een missie naar Azië.
Klik op naam als je meer informatie over die persoon wilt!


Lit. F. Münzer (PRE 4, 1501-1504). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen