NIEUW op www.STILUS.nl


Stichting STILUS draagt de klassieke talen en cultuur een warm hart toe. Zij presenteert daarom op deze website interessant materiaal met betrekking tot de Antieken.

Op deze pagina worden alle onderdelen van de Stilus-site genoemd, in een vrij willekeurige volgorde.


 • Didasko. Computer-hulp bij het lezen en vertalen van Latijnse en Griekse teksten, waaronder de examenpensa. Online en/of cdrom.
 • Dynalyse: vertaalmethode. Dynalyse is een Latijnse tekst lezen zoals een Romein hem zou horen.
 • Kolometrie / Colometrie: vertaalmethode. Een Latijnse tekst lezen volgens de positionele methode: met kola / cola.
 • Basiswoordenlijst. Woordenlijst Latijn op frequentie in een spreadsheet. En nog een paar andere lijsten Latijn en Grieks.

 • CE Latijn. Informatie over het eindexamen van dit jaar.
 • Archief Klassieken. Eindexamens Grieks en Latijn en allerlei publicaties en regelgeving over de klassieke talen (en klassieke culturele vorming).

 • Coniugatio. Computerprogramma om Latijnse werkwoordsvormen te leren.
 • Congruentia. Computerprogramma om de Latijnse congruentie te leren.
 • Declinatio. Computerprogramma om Latijnse naamvallen te leren.
 • Declinatio Graeca. Computerprogramma om Griekse naamvallen te leren.
 • Gvorm. Computerprogramma om Griekse werkwoordsvormen te leren.

 • Bijles Latijn en/of vertalingen. Wil je extra les Latijn? Zoek je iemand om een Latijnse (klassiek, middeleeuws, Neo-Latijn) tekst te vertalen? Neem dan contact op.

 • Hoe klinkt Latijn? Een praktische gids voor de uitspraak van het Latijn, met geluidsfragmenten, door Thomas M Bervoets.
 • Examenpensa Latijn geluid. De examenteksten (vanaf 2010), voorgedragen in het Latijn door Thomas M. Bervoets.
 • Horatius geluid. Gedichten van Horatius, voorgedragen in het Latijn door Thomas M. Bervoets.
 • Cicero's Catilina geluid. De Catilinarische redevoeringen van Cicero, voorgedragen in het Latijn door Thomas M. Bervoets.

 • Icarus. Analyse van 4 gedichten van Claus, Knibbe, Vestdijk en Vuylsteke over Icarus.
 • Bespreking van Phaedra ((Hugo Claus), onder andere in relatie met Hippolytos (Euripides), Phaedra (Seneca) en Phèdre (Racine).

 • Mooie collectie naslagwerken. Onder andere Borking, Cappelli, Van Es, Geerebaert, Grotefend, Mehler, Sleumer, Spanoghe, Timmers, Van Wageningen, Woltjer.
 • De Oudheid is de met veel materiaal verrijkte en voor het internet bewerkte versie van het Woordenboek der Oudheid (Bussum, 1976-1986) door Hans van Poll (1945-2012): overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, Rome, het oude nabije Oosten, het oude Egypte, het vroege christendom, daaraan toegevoegd registers (pauslijsten enz.) en historische, geografische kaarten.

 • Conversatieboek van Traupman: Latijn als omgangstaal in het dagelijks leven van toen en nu. Conversational Latin for oral proficiency. Aantal gesprekken betreffende verschillende aspecten van het dagelijks leven, met extra woordenlijsten.
 • Fraseologie van Meissner: een uitgebreide verzameling woorden en zegswijzen in het Latijn, met Nederlandse vertaling.
 • Grieks typen met spiritus, accent, iota subcriptum? Installeer het Griekse toetsenbord! De duidelijke stap-voor-stap-handleiding verzekert succes.
 • Rome: varia. Obelisken: de inscripties met Nederlandse vertaling van de klassieke obelisken in Rome. / Romans in en over Rome: een lijst met boeken die spelen in Rome of die gaan over Rome/Imperium Romanum. / Sint Pieter: de inscripties op de architraven met Nederlandse vertaling. / De zuil van Trajanus: alle afbeeldingen achter elkaar als een lang stripverhaal.
 • Sinterklaasliedjes. Aantal all time favorites met Griekse en/of Latijnse vertaling. Onder andere Zie ginds komt de stoomboot en Zie de maan schijnt door de bomen.
 • Stijlfiguren. Lijst met tropen en figuren. Korte uitleg bij elke stijlfiguur met een enkel (Nederlands of Latijns) voorbeeld.


 • Johannes Smetius, Nijmeegse Oudheden / Antiquitates Neomagenses (1678) en Nijmegen, stad der Bataven / Oppidum Batavorum (1644/45).
 • Gisbertus Cuperus, Onuitgegeven oude gedenktekenen / Monumenta antiqua inedita (1687).
 • Johannes In de Betouw, In Jaarboek Numaga 2002 is verschenen: Johannes In de Betouw, Verhandeling betreffende de overgeblevene Gedenkstukken van het Romeinsch krygsleger van Neder-Germanie, opgedolven in de omtrekken der aloude winterlegeringen, (1813). Deze tekst is hier ook te lezen.
 • Pierre Borel, In Archief 2007. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is verschenen: Pierre Borel, De echte uitvinder van de telescoop (1655). Deze tekst is ook als aparte uitgave (overdruk) verschenen: H.J. Zuidervaart en L. Nellissen, De echte uitvinder van de verrekijker. Middelburg 2008.
 • Litterae Annuae Missionis Ravenstenianae. Onder de titel Theatraal en Martiaal is een vertaling met inleidend artikel verschenen van de jaarbrieven van de Jezuïeten in Ravenstein. Het gaat om meer dan 100 jaarverslagen die geschreven zijn vanaf het begin van de statie in Ravenstein (1643) tot de opheffing van de Jezuïeten-orde in 1773.
 • Magister Gregorius, Narratio de mirabilibus urbis Romae / De wonderen in Rome. Tekst, vertaling en commentaar van een reisverslag uit de 13e eeuw. Magister Gregorius loopt als een toerist door Rome en schrijft voor zijn vrienden een verslag.
 • Reg gestae divi Augusti. Tekst en vertalen van de wapenfeiten van keizer Augustus (1e eeuw vChr.).
 • Quintilianus, De bijen van de arme man / Apes pauperis (1e eeuw). Tekst en vertaling van de dertiende grote redevoering van pseudo-Quintilianus (Apes pauperis. Declamatio maior XIII) met retorische en juridische uitleg door Emanuel van Dongen


 • Vocabularium. Een gratis te downloaden computerprogramma om woorden te leren en te overhoren. Met name voor Latijn en Grieks. De woordenlijsten zijn gecontroleerd door docenten.
 • Woordzoeker-maker Aenigma. Een gratis te downloaden computerprogramma om woordzoekers te maken. Met name voor Latijn en Grieks.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl