Rhamnus

Rhamnus (Ῥαμνοῦς), vestingstadje op de noordoostkunst van Attica, ca. 15 km ten noordoosten van Marathon. Van de muren en de torens van de vesting, die door de Atheners aangelegd werd om de zeestraat tussen Attica en Euboea te controleren, zijn nog aanzienlijke delen zichtbaar, welke uit de 5e en 4e eeuw vC dateren. Binnen de omwalling, die een grillige rechthoek van ca. 260 x ca. 180 m omsloot, zijn resten van een theater, een gymnasium (?), een raadhuis en woonhuizen gevonden.

tempel van nemesisbasisEven ten zuiden van R. bevond zich op een terras van 40 x 50 m een beroemd heiligdom van de godin Nemesis. Het middelpunt ervan was een ca. 435 vC uit pentelisch marmer opgetrokken dorische tempel (23 x 11 m; 6 bij 12 zuilen), waarin het kolossale, bijna 5 m hoge cultusbeeld, een werk van Phidias' leerling Agoracritus, stond. Voor de oostelijke ingang van deze tempel stond een groot altaar, aan de zuidzijde werd hij geflankeerd door een vermoedelijk nog uit de 6e eeuw vC daterend tempeltje (10x6 m) ter ere van Themis; hierin werd in 1890 het grote Themis-beeld van Chaerestratus teruggevonden, dat zich thans in het Nationaal Museum van Athene bevindt. Uit R. was de redenaar Antiphon geboortig.


Lit. Pausanias, Periegesis 1, 33. - E. Kahrstedt (PRE 1 A, 139v). L. Vlad Borrelli (EAA 6, 600-603). Kirsten/Kraiker 174-176. - W. Plommer, Three Attic Temples (ABSA 45, 1950, 66-112). J. Pouilloux, La forteresse de Rhamnonte (Paris 1954). W. B. Dinsmoor, Rhamnountine Fantasies (Hesperia 30, 1961, 179-204). [Nuchelmans]


Kaart