Callias

Callias (Καλλίας), veel voorkomende griekse eigennaam. Het bekendst zijn:

(1) Callias, zoon van Hipponicus, aanzienlijk en zeer gefortuneerd Athener (ca. 515-ca. 440), gehuwd met een zuster van Cimon. Hij onderscheidde zich in de slag bij Marathon, maar schijnt eerst op latere leeftijd een politieke rol te hebben gespeeld. In 449 stond hij als gevolmachtigde aan het hoofd van het atheense gezantschap naar Susa en wist daar met Artaxerxes I, na moeilijke onderhandelingen, de naar hem genoemde Callias-vrede te sluiten, die een eind maakte aan de bijna vijftigjarige vijandelijkheden tussen Athene en Perzië: de Atheners zouden zich van alle militaire activiteiten onthouden, indien de Perzen hetzelfde deden in de Aegeïsche Zee en op de westkust van Klein-Azië, die onttrokken bleef aan het perzische gezag. Deze overeenkomst schijnt in Athene niet gunstig ontvangen te zijn. Toch zou C. later weer deel uitgemaakt hebben van het atheense gezantschap dat in 446/445 vrede met Sparta sloot.


Lit. E. Swoboda (PRE 10, 1615-1618). - D. Stockton, The Peace of C. (Historia 8, 1959, 61-79).


(2) Callias, aanzienlijk en schatrijk Athener, kleinzoon van vorige Callias. Zijn moeder was, in tweede echt, met Pericles gehuwd, zijn zuster Hipparete met Alcibiades. De comicus Eupolis bespotte C. als een zich aan uitspattingen te buiten gaand verspiller van zijn erfdeel, bij Plato en Xenophon - Plato's Protagoras en Xenophons Symposium spelen in de luxueuze woning van C. - verschijnt hij in een gunstiger daglicht. In 391/390 was C. strateeg, in 371 lid van de atheense delegatie bij de vredesonderhandelingen tussen Sparta en Thebe.


Lit. E. Swoboda (PRE 10, 1618-1622). C. Schrader, La paz de Calias. Testimonios e interpretación Barcelona 1976).


(3) Callias, dichter van de z.g. Oude Komedie, tijdgenoot van Cratinus, wiens rivaal hij geweest schijnt te zijn. Van zijn werken zijn slechts een zestal titels en enkele fragmenten over.


Lit. Fragmenten bij T. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta 1 (Leipzig 1880) en, met engelse vertaling, bij J. Edmonds, The Fragments of Attic Comedy 1 (Leiden 1957).


(4) Callias van Syracuse, griekse geschiedschrijver die een geschiedenis in 22 boeken schreef van de syracusaanse tiran Agathocles (ca. 318-289), aan wiens hof hij verbleef. Het werk, een eenzijdige lofrede op de tiran met veel digressies, heeft weinig invloed gehad op diens ongunstige beeld in de latere historiografie. Er zijn slechts fragmenten van over.


Lit. Uitgave der fragmenten: F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker III B (Leiden 1950 = 1964) nr. 564, met commentaar in III b (ib. 1955). [Nuchelmans]


Lijst van Namen