Xanthippus

Xanthippus (Ξάνθιππος), griekse persoonsnaam. Vermelding verdienen:

(1) Xanthippus, vader van de atheense staatsman Pericles. Als partijgenoot van de Alcmaeoniden droeg hij veel bij tot de veroordeling van Miltiades in 490/489. In 484/483 om niet meer achterhaalbare redenen door het ostracisme getroffen, kon hij naar Athene terugkeren op grond van de amnestie vóór de slag bij Salamis. Als commandant van het atheense vlooteskader had X. een belangrijk aandeel in de griekse zege bij Mycale (479). Daarna voer hij op eigen gezag naar de Hellespont, waar hij in 478 Sestus veroverde en de perzische satraap Artayctes aan het kruis liet slaan.


Lit. Herodotus 6, 136; 9, 114-120. - H. Schaefer (PRE 9A, 1343-1346).


(2) Xanthippus, oudste zoon uit Pericles' eerste huwelijk. Hij genoot een goede opvoeding, maar schijnt niet aan de verwachtmgen van zijn vader beantwoord te hebben. Hij overleed eind 430 vC aan de in Athene uitgebroken pest.


Lit. H. Schaefer (PRE 9A, 1346v).


(3) Xanthippus, spartaanse huurlingencommandant, die tijdens de eerste punische oorlog Carthago krachtdadig bijstond. In 255 vC wist hij, na een reorganisatie van de punische strijdmacht en met gebruimmaking van olifanten, de romeinse consul Atilius Regulus, die in 256 naar Afrika was overgestoken, een zware nederlaag toe te brengen, waarbij Regulus gevangen genomen werd. Spoedig daarna verliet X. Carthago, naar verluidt uit teleurstelling over de geringe waardering die hem ten deel viel.


Lit. H. Schaefer (PRE 9A, 1348-1351). [Nuchelmans]Lijst van Namen