Lepidus

Marcus Aemilius Lepidus. Deze nam deel aan het gezantschap dat in 200 vC het romeinse ultimatum overhandigde aan Philippus V van Macedonië. Als consul begon hij aan de bouw van de Via Aemilia (187). In Gallia Cispadana, dat hij pacificeerde, stichtte hij Mutina en Parma (183). Na pontifex maximus te zijn geworden (180) hervormde hij als censor in 174 met zijn collega Marcus Fulvius Nobilior de comitia centuriata; ook bouwde hij de basilica Aemilia. Na een tweede consulaat (175) ging hij als decemvir naar Ligurië. L. was een begaafd man, die vooruitstrevendheid wist te combineren met respect voor de tradities. Hij was een briljant senator en fungeerde vanaf zijn censuur tot aan zijn dood in 152 vC als princeps senatus.


Lit. E. Klebs (PRE 1, 552v).


Lijst van Namen