Postumius Albinus


munt
Zilveren denarius van Aulus Postumius A.f.Sp.n.Albinus (81 vC)
Voorzijde: Diana met boog
keerzijde: A.POST.A.F.S.N.ALBIN. man in toga brengt offer
Postumius Albinus, naam van een aanzienlijk patricisch geslacht te Rome, met als meest bekende leden:

(1) Aulus Postumius Albinus, senator en historicus. In 168/167 vC zou hij tegen Perseus gestreden hebben; in 155 ontving hij als praetor het gezantschap van griekse wijsgeren (Carneades, Critolaüs en Diogenes) en Achaeërs die kwamen pleiten voor de vrijlating van hun gijzelaars; in 151 was hij consul. Samen met Mummius trof hij in 146 regelingen voor Griekenland.

Philhelleen als P.A. was, schreef hij in het grieks een pragmatische geschiedenis van Rome, waarmee hij vele Romeinen, waaronder Cato, ergerde. Ofschoon Polybius zijn cultuur bewondert, geeft hij van P.A. toch ook een ongunstig beeld. Cicero prijst hem echter als disertus en ook in Griekenland was hij hoog geëerd. Een aan hem toegeschreven gedicht en zijn geschiedwerk De adventu Aeneae zijn wellicht identiek.


Lit. F. Münzer (PRE 22, 902-908). - Fragmenten in H. Peter, Historicorum Romanorum reliquiae 1 (Leipzig 1914, CXXIV-CXXVI, 53-54). - M. Gelzer, Der Anfang der römischen Geschichtschreibung (Hermes 52, 1934, 46-55).


(2) Aulus Postumius Albinus, broer van volgende P.A., bleef, toen deze als consul in 110/109 naar Rome terugkeerde voor de verkiezingen, als hoofd van de tegen Iugurtha opererende troepen in Africa achter. Bij een poging om deze in zijn vesting Suthul te overrompelen werd hij vernietigend verslagen. De voorwaarden waarop hij met de vorst tot een accoord kwam, waren zo vernederend dat de senaat zijn goedkeuring eraan onthield. Misschien is deze P.A. identiek met de consul van 99 vC, die in 89 als legaat van Sulla in het zich tegen Rome verzettende Pompeji gedood werd.


Lit. F. Münzer (PRE 22, 908-909).


(3) Spurius Postumius Albinus, broer van vorige P.A., begaf zich in 110 vC als consul naar Numidië om de strijd tegen Iugurtha te hernieuwen, nadat Bestia's regeling van de numidische kwestie door de agitatie van Memmius was getorpedeerd. Verkiezingen echter vereisten de aanwezigheid van de consul te Rome. Zo nam zijn broer Aulus de leiding over, maar zijn actie tegen de koning, die zich in Suthul verschanst had, liep uit op een volledig fiasco. Spurius werd hierom veroordeeld en ging in ballingschap.


Lit. F. Münzer (PRE 22, 923-925). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen