Trebonius

Gaius Trebonius, romeins politicus, bracht in 55 vC de wet tot stand, die Caesars commando in Gallië met vijf jaar verlengde en voor eenzelfde tijd aan Pompeius Spanje en aan Crassus Syrië toewees. Van 55 tot 50 was hij legaat van Caesar in Galië, waar hij in 49 het beleg van Massilia leidde. Na zijn praetuur in 48, tijdens welke hij een revolutiepoging van Marcus Caelius Rufus het hoofd bood, ging hij ter aflossing van Cassius naar Spanje, waar hij tegen de muitende troepen en de Pompeianen weinig succes oogstte. Nog door Caesar benoemd tot consul suffectus voor 45, nam hij toch deel aan de samenzwering tegen hem. Na de moord op Caesar steunde hij als proconsul van Azië Brutus en Cassius.

In Smyrna werd hij echter door Publius Dolabella verraderlijk vermoord. Een brief van T. aan zijn vriend Cicero is overgeleverd in Cicero's correspondentie (Ad familiares 12, 16).


Lit. F. Münzer (PRE 6A, 2274-2282). [A. J. Janssen]

Lijst van Namen