Laelius

Laelius, naam van een vermoedelijk uit Tibur afkomstige romeinse plebejische gens, waarvan de voornaamste vertegenwoodigers L. maior en zijn zoon L. minor waren.

(1) Gaius Laelius maior (ca. 235-ca. 160), homo novus, die zijn carrière grotendeels aan zijn vriend Scipio Africanus maior te danken had. Van 209 tot 206 voerde L. het commando over de romeinse vloot in Spanje, van 204 tot 202 nam hij deel aan Scipio's expeditie naar Afrika, tijdens welke hij Syphax versloeg, Cirta veroverde en de ruiterij op de linkervleugel aanvoerde in de slag bij Zama.

Hij was quaestor in 202, aedilis plebis in 197, praetor (op Sicilië) in 196 en bekleedde het consulaat in 190 vC samen met Lucius Cornelius Scipio, de broer van Scipio maior. In 174 was L. chef van een romeins gezantschap naar koning Perseus van Macedonië, in 170 van een gezantschap naar keltische stammen in de Alpen. In 160 ontmoette hij de griekse geschiedschrijver Polybius, aan wie hij gegevens over het leven van Scipio maior verstrekte.


Lit. Livius, boeken 26-43. - F. Münzer (PRE 12, 400-404).


(2) Gaius Laelius minor


Lijst van Namen