Polemon

Polemon (Πολέμων), griekse eigennaam:

(1) Polemon I, koning van Pontus van 37 tot 8 vC, sinds 14 vC ook van het Bosporus-rijk. P., een rijke burger van de stad Laodicea in Phrygië, won de gunst van Marcus Antonius doordat hij in 40 vC, samen met zijn vader, de verdediging van zijn vaderstad tegen Quintus Labienus en de Parthen organiseerde. Antonius beloonde hem daarvoor door hem eerst te belasten met het bestuur van Lycaonië en in 37 vC aan te stellen tot koning van Pontus. In 36 in parthische krijgsgevangenschap geraakt, bracht hij een verbond tussen Antonius en Artavasdes tot stand, waarvoor hij (tijdelijke) uitbreiding van zijn rijk met Armenia minor ontving. In 14 vC stond keizer Augustus hem toe, aan zijn gebied de cimmerische Bosporus toe te voegen, waarvan hij de koningin, Dynamis, huwde; toen deze vluchtte, nam hij Pythodoris, een kleindochter van Marcus Antonius, tot vrouw. In 8 vC werd P. door bosporitaanse opstandelingen gedood.


Lit. W. Hoffmann (PRE 21, 1281-1285). - H. Buchheim, Die Orientpolitik des Triumvirn hl. Antonius (Abhandlungen der Heidelberger Akad. Wiss., Philosophisch-historische Klasse, 1960).


(2) Polemon II, kleinzoon van Polemon I, koning van Pontus van 38 tot 63 nC, van het Bosporus-rijk van 38 tot 41 en van Cilicië vsln 41 tot 68. P., die door zijn moeder, Antonia Tryphaena, een achterachterkleinzoon van Marcus Antonius was, werd in 38 door keizer Caligula, die samen met P. opgevoed was, aangesteld tot koning van Pontus en het Bosporusrijk. Keizer Claudius ontnam hem in 41 laatstgenoemd gebied, waarvoor hij hem schadeloos stelde met de heerschappij over een deel van Cilicië. Hiertoe was zijn rijk beperkt sinds Nero in 63 Pontus met de provincie Galatia herenigde.


Lijst van Namen