Seleuciden

Seleuciden, naam van de uit Seleucus I en zijn afstammelingen bestaande dynastie die van 312 tot 64 vC regeerde over het hellenistische koninkrijk Syrië, dat naar het vorstenhuis dikwijls ook Seleuciden-rijk genoemd wordt. De S. droegen de namen Seleucus, Antiochus, Demetrius en Philippus. Door huwelijken waren zij met de overige diadochendynastieën verbonden, vooral met de Ptolemaëen. De stichter van het S.-rijk was Seleucus I, na de dood van Alexander de Grote aangewezen als satraap van Babylon. Bij Seleucus' dood had het rijk reeds zijn grootste omvang bereikt: het reikte van de Aegeïsche Zee tot de Indus en van de Perzische Golf tot de Kaspische Zee. In het midden van de 3e eeuw vC gingen grote delen van het rijk verloren, o.a. Bactrië, Parthië en Klein-Azië. Na een korte nieuwe expansie onder Antiochus III de Grote (223-187) verviel het rijk in de 2e eeuw vC snel; sinds 129 vC was het gebied beperkt tot Syrië en Cilicië. Eindeloze conflicten tussen twee linies van het vorstenhuis bepaalden de laatste decennia en leidden tot de ondergang in 64 vC.


Lit. CAH VI-VIII (1927-1930). - E. R. Bevan, The House of Seleucus 1-2 (London 1902 = 1966). A. Bouche-Leclercq, Histoire des Séleucides 1-2 (Paris 1913v = Bruxelles 1963). E. Bikerman, Institutions des Séleucides (Paris 1938). [Nuchelmans]


Lijst van Namen