Isthmische spelen

Isthmische spelen (Ἴσθμια), panhelleense spelen ter ere van Poseidon en Palaemon, na de olympische spelen het belangrijkste festival van Griekenland. Volgens de Corinthiërs waren ze gesticht door Sisyphus, volgens de Atheners, die er in groten getale aan deelnamen, door Theseus. De oorsprong gaat terug tot diep in de prehistorie; definitief georganiseerd werden ze in 581 vC door de Cypseliden (Cypselus).

isthmia

De spelen werden onder leiding van Corinthe - tussen 146 en 44 vC van Sicyon - om de twee jaar gehouden in het Poseidon-heiligdom op de Isthmus van Corinthe, vermoedelijk in de maand april. Ze omvatten zowel sport- als kunstwedstrijden (agon). De prijs bestond uit een krans van wilde selderij; elke Athener die een overwinning behaalde ontving bovendien uit de attische staatskas een beloning van 100 drachmen.

Dat de I. spelen hoog in aanzien stonden blijkt uit het feit dat ze dikwijls als gelegenheid dienden voor belangrijke bijeenkomsten of proclamaties: Alexander liet er zich uitroepen tot aanvoerder van de veldtocht tegen Perzië (335 vC), Demetrius Poliorcetes richtte er in 302 vC de panhelleense bond van Philippus opnieuw op, de romeinse veldheer Titus Quinctius Flamininus kondigde er in 196 vC de vrijheid van de van Macedonië bevrijde Grieken af. Na de herbouw van Corinthe en omgeving (sinds 44 vC) werden de I. spelen vanaf het midden der 1e eeuw nC weer met de vroegere luister gevierd. Na de 2e eeuw worden de berichten over de spelen steeds schaarser.


Lit. K. Schneider (PRE 9, 2248-2255). [Nuchelmans]


Register