Cornificius

Cornificius, naam van een romeinse plebejische gens. Belangrijkste leden:

(1) Quintus Cornificius, volkstribuun in 69, praetor ca. 66 vC, dong samen met Cicero naar het consulaat voor 63, maar zonder succes. In 62 vC was hij de eerste die de heiligschennis van Clodius in de senaat ter sprake bracht.


(2) Quintus Cornificius, zoon van vorige C., quaestor in 48, praetor in 45 (?), stond in de burgeroorlog aan Caesars zijde en was van 44 tot 42 gouverneur van Africa vetus, waar hij sneuvelde in de strijd tegen Titus Sextius. C. was ook redenaar en dichter, bevriend met Catullus, die zijn carmen 38 aan C. opdroeg.


Lit. Cicero, Epistulae ad Familiares 12, 17-30 (gericht aan C.). - G. Wissowa (PRE 4, 1624-1630).


(3) Lucius Cornificius, aanhanger van Octavianus, diende in 43 vC als volkstribuun een aanklacht tegen de Caesarmoordenaar Marcus Brutus in. Van 38 tot 36 was C. Octavianus' legaat in de zeeoorlog tegen Sextus Pompeius. In 35 bekleedde hij het consulaat, in 34 en 33 was hij proconsul van de provincie Africa.


(4) Zie ook Rhetorica ad Herennium. [Nuchelmans]


Lijst van Namen