Gabinius

Gabinius, romeinse staatsman, aanhanger van Pompeius. Als volkstribuun (67 vC) wist Aulus G. te bewerken dat het commando tegen Mithridates VI aan Lucullus ontnomen werd en opgedragen aan Marcus Acilius Glabrio, en dat Pompeius het opperbevel en bijzondere volmachten verkreeg in de oorlog tegen de zeerovers. Van 65 tot 63 was G. Pompeius' trouwe legaat in het Oosten. Na zijn consulaat (58), waarin de toewijzing van het winstgevende stadhouderschap van Syrië hem de haat van Cicero bezorgde, bestuurde hij van 57 tot 55 op correcte wijze zijn provincie en herstelde orde en rust in Judea; dit bracht hem in conflict met de publicani. In 55 vC herstelde G., na Alexandrië veroverd te hebben, voor goed geld de in 58 verdreven Ptolemaeus XII Auletes op de egyptische troon. In hetzelfde jaar droeg hij zijn bevoegdheden over aan Crassus. Te Rome teruggekeerd en veroordeeld wegens afpersingen, ging hij in ballingschap (54), waaruit Caesar hem in 49 terugriep. Als Caesars legaat in Illyricum stierf G. in 47 in het door dalmatische stammen belegerde Salonae.


Lit. Vonder Mühll (PRE 7, 424-430). - E. Sanford, The Career of Aulus G. (Transactions and Proceedings of the American Philological Association 70, 1939, 64-92). E. Badian, The Early Career of A. Gabinius (Philologus 103, 1959, 87-99). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen