Pontius

Pontius, naam van een vooraanstaande samnitische en van een romeinse familie. Vermelding verdienen:

(1) Gavius Pontius, veldheer van de Samnieten, die in 321 vC, tijdens de tweede samnitische oorlog, de Romeinen in de z.g. Caudijnse passen bij Caudium insloot, tot capitulatie dwong en onder het juk doorzond; hij gijzelde 600 romeinse equites. Het verhaal dat P. in 292 vC door de Romein Fabius Rullianus gevangen genomen en onthoofd zou zijn, is vermoedelijk een verzinsel van al te patriottische geschiedschrijvers.


Lit. F. Münzer (PRE 22, 31-33).


(2) Pontius Telesinus, veldheer van de Samnieten in de bondgenotenoorlog (91-89). Hij zette ook na 89 de strijd voort. In 82 vC wilde hij met 40.000 man de in Praeneste belegerde Marius jr. ontzetten en trok op tegen Rome; bij de Porta Collina werd hij door Sulla verslagen en gedood.


Lit. F. Münzer (PRE 22, 34-36).


(3) Pontius Aquila, volkstribuun in 45 vC, overtuigd republikein. Tijdens de triomftecht die Caesar na zijn overwinning bij Munda hield (45), weigerde P. zich van zijn zitplaats te verheffen toen de dictator voorbijkwam. Caesar was woedend en liet Pontius' goederen verbeurd verklaren. Deze sloot zich aan bij de moordenaars van Caesar, was in 43 legaat van Decimus Brutus in Gallia Cisalpina en versloeg Marcus Antonius' onderbevelhebber Munatius Plancus Bursa bij Pollentia. Hij sneuvelde op 21 april van hetzelfde jaar in de slag bij Mutina.


Lit. F. Münzer (PRE 22, 36-38).


(4) Pontius Pilatus. [Nuchelmans]


Lijst van Namen