Tauromenium

kaart SicilieTauromenium (Ταυρομένιον), griekse stad op de oostkust van Sicilië ten noordoosten van de Etna, thans Taormina. Van de 8e tot in de 4e eeuw vC schijnen er inheemse bewoners gevestigd te zijn geweest op de dubbele heuvel met de vorm van stierehorens, waaraan de stad haar naam dankt. Dionysius van Syracuse overviel de stad en sedert 392 vC behoorde zij tot de syracusaanse invloedssfeer. Omstreeks 358 vC werd onder Andromachus, de vader van de geschiedschrijver Timaeus, een nieuwe stad gesticht. In 345 vC zette de Corinthiër Timoleon er voet aan wal. Nadat Agathocles de stad in 312 vC had ingenomen, kwam er na diens dood een plaatselijk tiran, Tyndarion, aan de macht. Ten tijde van Hiero was zij een steunpunt in diens strijd tegen de Mamertijnen.

Sinds 214 vC wordt T. genoemd als een civitas foederata van Rome; blijkens Cicero's redevoeringen tegen Verres had de stad een verdrag met Rome gesloten en genoot zij op grond daarvan zelfbestuur en vrijdom van belastingen. Dat T. in de keizertijd niet onbelangrijk was, blijkt o.m. uit de resten van gebouwen die aan het licht zijn gekomen.

theaterDe agora en het latere forum lagen onder de tegenwoordige markt. Het theater, in eerste aanleg grieks, werd in de romeinse tijd ingrijpend verbouwd, eerst onder Augustus, later ten tijde van Hadrianus. Het odeum bestond uit een halfrond auditorium met 16 treden. Vlakbij liggen de resten van een tempel uit de 4e eeuw vC. Een antentempel was blijkens een inscriptie gewijd aan Juppiter, Isis en Serapis. De z.g. Naumachia, die voorzien was van een façade met nissenarchitectuur, deed waarschijnlijk dienst als terrasmuur en dateert uit de 2e eeuw nC.


Lit. K. Ziegler (PRE 5A, 27-32). G. V. Gentili (EAA 7, 598 v). M. Santangelo, Taormina e dintorni (Rome 1950; ook in franse, engelse en duitse vertaling). [J. A. de Waele]


Kaart