Agis

Agis (Ἆγις), naam van vier koningen van Sparta:

(1) Agis I, zoon van Eurysthenes, een der eerste koningen van Sparta en eponiem van het koningshuis der Agiaden, ca. 1000 vC.


(2) Agis II, zoon van koning Archidamus II, uit het koningshuis der Eurypontiden, koning van Sparta van 427 tot 399. Hij speelde een belangrijke rol in de peloponnesische oorlog. In 426 en 425 deed hij invallen in Attica en in 421 legde hij als eerste de eed af op de vrede van Nicias. In de daarop volgende 'vredesjaren' wist hij de plannen van de radicale Alcibiades te verijdelen en versloeg de coalitie Athene-Argos-Mantinea in de slag bij Mantinea (418). Toen Alcibiades in 415 naar Sparta gevlucht was - daar was hij de gast van A., wiens echtgenote Timaea hij verleid zou hebben - bezette A. op Alcibiades' aanraden de attische grensvesting Decelea ten noorden van Athene, die tot april 404 zijn hoofdkwartier en de operatiebasis van de oorlog te land bleef (deceleïsche oorlog). Samen met Lysander had A. een belangrijk aandeel in de blokkade van Athene (405-404) en de capitulatie-onderhandelingen. Zijn laatste veldtocht ondernam hij tegen Elis (404-402), dat hij tot onderwerping aan Sparta dwong. A. II behoort, ondanks de sterke binnenlandse oppositie tegen zijn beleid, tot de beste koningen die Sparta heeft gekend.


Lit. Thucydides, boeken 5 en 8. - W. J. Woodhouse, King Agis of Sparta and his Campain in Arcadia (1933).


(3) Agis III, zoon van koning Archidamus III, uit het koningshuis der Eurypontiden, koning van Sparta van 338 tot 331. Hij was de leider van de griekse oppositie tegen Alexander de Grote tijdens diens aziatische veldtocht. Bijgestaan door delen van de perzische vloot en door griekse huurlingen uit het bij Issus verslagen leger van Darius III, wist hij Creta en een groot deel van de Peloponnesus tot afval van Macedonië te bewegen (332-331), maar verder kreeg hij in Griekenland weinig steun. Bij Megalopolis verloor hij in 331 slag en leven tegen Antipater, de regent van Macedonië.


(4) Agis IV, zoon van Eudamidas, Eurypontide, koning van Sparta van 244 tot 241. In 243 trachtte hij een hoognodige sociaal-economische hervorming in Sparta door te voeren: het aantal spartaanse burgers bedroeg nog slechts 700, van wie 100 alle grond in bezit hadden. Door zijn medestander de efoor Lysander liet hij schulddelging en verdeling van het grootgrondbezit onder 4500 Spartanen en 15000 perioeken voorstellen. In 242 zette hij zijn medekoning Leonidas II en de reactionaire eforen af, maar zijn streven mislukte, onder meer door het eigenmachtige en egoïstische optreden van zijn oom Agesilaüs. Tijdens A.' afwezigheid voor een expeditie met de achaeïsche bond en Aratus tegen de Aetoliërs keerde Leonidas terug. Bij zijn thuiskomst werd A. verraderlijk gevangen genomen en gedood.


Lit. Plutarchus' levens van Agis en Cleomenes. - R. von Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt 13 (München 1925) 435vv. P. Cloché, Remarques sur les règnes d'Agis IV et de C1éomène III (REG 56, 1943, 53-71). [Storms]


Lijst van Namen