M. Didius Severus Iulianus 193
M. Didius Severus Iulianus Augustus, zoon van Petronius Didius Severus en Aemilia Clara uit Milaan (verwant met de jurist Salvius lulianus. Hij werd geboren op 30 Jan. 133 en opgevoed in de huis van Domitia Lucilla, de moeder van Marcus. Hij bekleedde door haar invloed en die van Marcus Aurelius vroeg de ambten tot de praetuur, (ong. 162 nC) hij was legaat van de proconsuls van Achaia en Africa en van de legio XXII Primigenia in Germania superior en van de legio Augusta in Belgica ca. 170 tot 175, waar hij de Chauci overwon. Hij was consul suffectus rond 175 en legatus Augusti in Dalmatia in het jaar 176/77 en legatus Augusti pro praetore in Germania rond 178. Hij was curator alimentorum in Rome, maar werd vals beschuldigd van deelname aan een samenzwering tegen Commodus in 182 nC. Hij werd Legatus Augusti pr. pr. van Pontus en Bithynia en rond 189/90 proconsul van Africa. Daarna bevond Didius zich in Rome. Toen op 28 maart Pertinax daar vermoord werd en de stadprefect Sulpicianus aanspraak maakte op de troon, verhieven de pretorianen Didius tot keizer, omdat hij hun een hoger Donativum beloofde. De Senaat bevestigde deze keuze en benoemde zijn vrouw en dochter tot Augustae en D. tot pater patriae. Maar het volk in Rome verzette zich tegen hem en in Syrië liet Pescennius Niger zich door zijn legioenen tot imperator uitroepen, in Carnuntum Septimius Severus. Toen Septimius oprukte naar Rome, kwam er een einde aan de heerschappij van Didius op 1 juni 193, toen hij vermoord werd.


Lit. A.Calderini I Severi 34-44. Mz. bij Martingly RIC IV I p. 13-18. Afbeeldingen: J.Bernoulli II 3 p. 8-12.Keizers Rome Lijst van Namen