Cornelia

Cornelia, naam van vele vrouwelijke leden van de gens Cornelia. De bekendste zijn:

(1) Cornelia, jongste van de beide dochters van Scipio Africanus maior, moeder van Tiberius en Gaius Gracchus. Na de dood van haar echtgenoot Tiberius Sempronius Gracchus (153 vC) huwde Cornelia niet opnieuw, maar wijdde zich volledig aan de opvoeding van haar twaalf kinderen, van wie er slechts drie in leven bleven, de beide volkstribunen van 133 en 123 en Sempronia, de echtgenote van Scipio Aemilianus. De Gracchen zouden hun redenaarstalent en hun eerzucht aan hun moeder te danken hebben; met hun politieke doelstellingen schijnt ze ingestemd te hebben, niet met de middelen die ze gebruikten. Na de dood van Tiberius trok ze zich terug in Misenum. Van Cornelia, die in de overlevering voortleefde als het model van de ware romeinse moeder, zijn in de handschriften van Nepos twee - door sommigen als vervalsingen beschouwde - fragmenten van in 123 aan Gaius gerichte brieven bewaard gebleven, het enige door een romeinse vrouw geschreven proza dat we bezitten.Klik op naam als je meer informatie over die persoon wilt!

Lit. Uitgave der fragmenten in de meeste grote edities van Nepos, o.a. in die van A. Guillemin (Paris 1961). - F. Münzer (PRE 4, 1592-1595). - K. Hubel, Die Brieffragmente der C., der Mutter der Gracchen (Diss. Erlangen 1900). H. Bardon, La littérature latine inconnue 1 (Paris 1952) 88-91 (met tekst en franse vertaling).


(2) Cornelia, dochter van Lucius Cornelius Cinna, eerste echtgenote van Julius Caesar en moeder van zijn enige kind, Julia. Sulla eiste dat Caesar van Cornelia zou scheiden, maar Caesar weigerde. Cornelia overleed ca. 68 vC.


(3) Cornelia, dochter van Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio (de consul van 52 vC), sinds 55 vC echtgenote van Marcus Crassus' zoon Publius en, nadat deze bij Carrhae gesneuveld was, sinds 52 vijfde echtgenote van Pompeius Magnus. Na diens nederlaag bij Pharsalus (48) vluchtte zij met hem naar Egypte, waar zij getuige was van zijn vermoording. Caesar gaf haar verlof naar Italië terug te keren.


Lit. F. Münzer (PRE 4, 1596v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen