Flavius

Flavius, naam van een romeinse plebejische gens, waarvan sinds de 4e eeuw vC leden bekend zijn:

(1) Gnaeus Flavius, zoon van een vrijgelaten slaaf van de bekende censor Appius Claudius Caecus. Als secretaris van Appius Claudius zou hij diens verzameling legis actiones hebben gepubliceerd (het z.g. Ius Flavianum) en aldus het volk hebben ingelicht omtrent de ingewikkelde formules en procedures van de romeinse rechtsvordering; uit dankbaarheid zou men hem ondanks zijn afkomst tot volkstribuun en curulisch aediel (ca. 304 vC) hebben gekozen. Een andere grote dienst bewees F., naar verluidt, de plebs door de tot dan toe geheime lijst van de dies fasti publiek te maken.


Lit. F. Münzer (PRE 6, 2526-2528). - GRL 1, 3237.


(2) Gaius Flavius Fimbria, aanhanger van Marius en Cinna. In 87 vC wist hij dezen de steun van de Samnieten te verwerven; in 86 maakte hij zich berucht door zijn wreed optreden na de verovering van Rome door de volkspartij. In hetzelfde jaar vergezelde hij als legaat de consul Valerius Flaccus in de oorlog tegen Mithridates VI. Door Flaccus afgezet, won hij de sympathie van de soldaten en maakte zich meester van het opperbevel. Na het behalen van enkele successen tegen Mithridates werd F., toen Sulla in Azië verscheen en vrede met Mithridates sloot (85), door zijn troepen in de steek gelaten; hij pleegde zelfmoord in de Asclepiustempel te Pergamum.


Lit. F. Münzer (PRE 6, 2599-2601).


Lijst van Namen