Diogenes Laërtius

Diogenes (Διογένης) Laërtius, griekse biograaf, vermoedelijk uit het begin van de 3e eeuw nC. Van zijn leven is ons niets bekend. Zijn grote werk Φιλοσόφων βίων καὶ δογμάτων συναγωγή (Verzameling van levens en leerstellingen van wijsgeren) in tien boeken is, afgezien van een lacune op het eind van boek 7, geheel bewaard gebleven. Het is een indrukwekkende compilatie van excerpten en anekdotes uit vroegere werken, zonder enige oorspronkelijkheid, maar van onschatbare waarde voor onze kennis van vele griekse denkers; het bevat o.a. meer dan 1000 citaten uit ca. 250 auteurs. Elk van de 82 behandelde filosofen wordt ingedeeld bij een bepaalde school; de verschillende scholen worden herleid tot twee oorsprongen, een ionische (Thales en Anaximander) en een italische (Pythagoras). Boek 1 behandelt de zeven en enkele andere wijzen, boek 2 Anaximander, Anaxagoras, Socrates en zijn leerlingen, boek 3 Plato, boek 4 Plato's leerlingen tot Clitomachus, boek 5 Aristoteles en zijn leerlingen, boek 6 Antisthenes en de cynici, boek 7 Zeno, Cleanthes en Chrysippus (rest verloren), boek 8 Pythagoras, Empedocles en enkele Pythagoreeërs, boek 9 Heraclitus, Xenophanes, Parmenides, Zeno van Elea, Leucippus, Democritus, Protagoras, Pyrrho van Elis en Timon, boek 10 Epicurus (met veel authentiek materiaal). D. schreef ook epigrammen, o.a. in verschillende metra over de dood van beroemde mannen; daarvan citeert hij er zelf enkele in zijn grote werk. De belangrijkste handschriften van Diogenes' werk zijn de codices Neapolitanus Burbonicus III B 29 (12e eeuw), Parisinus graecus 1759 (14e eeuw) en Laurentianus 69, 13 (12e eeuw).


Lit. Uitgaven: editio princeps: Frobenius (Basel 1533). Beste moderne editie: H. Long, Diogenis Laertii Vitae philosophorum 1-2 (Oxford 1964). Met engelse vertaling: R. Hicks, D. Laërtius, Lives of Eminent Philosophers 1-2 (Loeb Class. Libr., London 1925). Duitse vertaling: O. Apelt, Leben und Meinungen berühmter Philosophen 1-2 (Berlin 1955). - E. Schwartz (PRE 5, 738-763). - R. Hope, The Book of D. Laërtius, its Spirit and his Method (New York 1930). A. Biedl, Beiträge zur Textgeschichte des D. Laertios (Studi e Testi 184, Rome 1955). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs